För dig som läser alla fördjupade kurserna i fysik erbjuds en möjlighet att delta i ett projekt tillsammans med studerande från hela svenska Österbotten. Projektet består av en förberedande kurs och en vetenskapsresa till partikellaboratoriet CERN i Geneve eller till olika resmål i München.

Den förberedande kursen ger dig en bättre grund för att ta till dig informationen som du får under resan. Programmet på resan består av besök till olika ställen med främst vetenskaplig anknytning. Besöksmålen varierar med åren. I Geneve med omnejd har vi besökt: bl.a. CERN, FN, Röda korsets museum, universitetet, Chamonix, chokladfabrik. I München med omnejd har vi besökt: bl.a. DLR, Deutches museum, Planck institut, Allianz arenan, Olympiaparken.