Ledd träning en gång i vecka efter skoltid, dvs. efter kl. 15.

 

Här är några studerandes tankar om volleybollträningarna.

 

”Bra allmän träning, grenspecifik träning och koordinationsträning.”

”...passar nybörjare och längre hunna.”

”Man lär känna andra och har kul tillsammans.”