Hösten 2005 inledde Pedersöre gymnasium ett samarbete med Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium i Weinheim, Tyskland.

Samarbetet startades för att eleverna i PG skulle få en möjlighet att använda sina kunskaper i tyska i praktiken och samtidigt lära känna jämnåriga i Tyskland.

Utbytet har hittills skett på våren under våra elevers andra år i PG.

Samarbetet innebär dels att eleverna under skolåret arbetar i grupper med ett tema som behandlar någon del av vår kultur eller närmiljö och dels att de har e-mejlkontakt med elever i Weinheim.

Under våren besöker Pedersöre-eleverna Weinheim under en vecka och får också ett svarsbesök från sina vänner. Under besöket i Weinheim deltar vi i en del lektioner, lyssnar på de tyska elevernas presentationer, gör en rundvandring i staden och besöker även andra tyska städer. Eleverna bor i vänfamiljer och får sedan ta emot sin vän i sin egen familj när de tyska eleverna besöker Finland.